За нас

Мисията на berniesyearning.com е да подобри диалога на общественото здравеопазване, като помага на потребителите да анализират критично здравните интервенции и да подкрепят принципите на съвместно вземане на решения, подсилени от точна, балансирана и изчерпателна информация за решенията в областта на здравеопазването.

Berniesyearning.com оценява журналистиката в областта на здравеопазването, рекламата, маркетинга, връзките с обществеността и други новини, които могат да засегнат потребителите и предоставя критерии, които потребителите могат да използват, за да оценят сами тези отчети.

Подобряването на качеството и потока на здравето и информацията за потребителите може да бъде важна стъпка към значима реформа в здравеопазването.

С опит в областта на изследванията на изображенията, закона за авторското право, лицензирането, договарянето на такси и заснемането, Александра се присъединява към berniesyearning.com, за да създаде фотоотдел от самото начало.

По време на мандата си тя играе решаваща роля при пускането на десетки продукти, сайтове и мобилни приложения.

Водейки екип от фоторедактори и фрийлансери, тя гарантира, че изображенията са винаги на пазара, а също така резонират с нашите читатели.