DMCA

Всички материали, публикувани на berniesyearning.com, са защитени от законите за авторското право и не могат да бъдат възпроизвеждани, преиздавани, разпространявани, предавани, продавани, показвани, излъчвани или използвани по друг начин без изричното писмено съгласие на berniesyearning.com или в случай на съдържание, лицензирано от berniesyearning .com от трети страни, лицето, което се определя като носител на авторското право на такова лицензирано съдържание. Можете да изтеглите безплатен достъп (едно копие на страница) от този berniesyearning.com само за ваша лична и некомерсиална употреба, без да променяте или премахвате търговска марка, авторско право или друго известие от такива материали; трябва да заплатите такса за достъп до това съдържание, което изисква такса за достъп. За да поискате да използвате съдържанието на berniesyearning.com – освен лична, некомерсиална употреба, както е описано по-горе – свържете се с [email protected] и поискайте конкретно писмено разрешение, което може да изисква заплащане на таксата и може да бъде предоставено или отказано в един дискретност berniesyearning.com.