DMCA

Všetky materiály publikované na berniesyearning.com sú chránené zákonmi o autorských právach a nesmú byť reprodukované, opätovne publikované, distribuované, prenášané, predávané, zobrazované, vysielané alebo iným spôsobom využívané bez výslovného písomného súhlasu berniesyearning.com alebo v prípade obsahu licencovaného spoločnosťou berniesyearning.com od tretích strán, subjekt, ktorý je pripísaný ako držiteľ autorských práv k takému licencovanému obsahu. Môžete si stiahnuť bezplatne prístupný materiál (jednu kópiu na stránku) od tohto berniesyearning.com len pre vaše osobné a nekomerčné použitie bez toho, aby ste zmenili alebo odstránili akúkoľvek ochrannú známku, autorské práva alebo iné oznámenie z takýchto materiálov; musíte zaplatiť poplatok za prístup k tomuto obsahu, ktorý vyžaduje poplatok za prístup. Ak chcete požiadať o používanie obsahu berniesyearning.com – iného ako osobné, nekomerčné použitie, ako je to popísané vyššie – kontaktovať [email protected] a požiadať o konkrétne písomné oprávnenie, ktoré môže vyžadovať zaplatenie poplatku a môže byť udelené alebo zamietnuté v jedinom diskrétnosť berniesyearning.com.