O nás

Poslaním berniesyearning.com je zlepšiť verejný dialóg o zdravotnej starostlivosti tým, že pomôže spotrebiteľom kriticky analyzovať tvrdenia o intervenciách v oblasti zdravotnej starostlivosti a podporou princípov spoločného rozhodovania, ktoré sú posilnené presnými, vyváženými a úplnými informáciami o kompromisoch týkajúcich sa zdravotnej starostlivosti rozhodnutie.

Berniesyearning.com hodnotí žurnalistiku v oblasti zdravotnej starostlivosti, reklamu, marketing, vzťahy s verejnosťou a ďalšie správy, ktoré môžu ovplyvniť spotrebiteľov, a poskytuje kritériá, ktoré môžu spotrebitelia použiť na hodnotenie týchto správ sami.

Zlepšenie kvality a toku zdravotníckych správ a informácií pre spotrebiteľov môže byť významným krokom k zmysluplnej reforme zdravotnej starostlivosti.

S odbornými znalosťami v oblasti výskumu obrazu, autorských práv, licencovania, vyjednávania o poplatkoch a produkcie strieľal, Alexandra sa pripojila k berniesyearning.com, aby vytvorila fotografické oddelenie od základu.

Počas svojho pôsobenia zohrávala rozhodujúcu úlohu pri spustení desiatok produktov, lokalít a mobilných aplikácií.

Vďaka tímu redaktorov fotografií a nezávislých pracovníkov zabezpečuje, že obrazy sú vždy na značke a zároveň rezonujú s našimi čitateľmi.